Anbruch's Solo Venture - Because Anbruch Is Complicated Enough.

Myggorna

Jag har hört att det inte alls är vanligt att myggen befinner sig på den här höjden som de gör idag, men att det på grund av värmen blivit så att de kommit lägre ner mot marken. Jag läste att de förr i tiden hade sina bon i trädens toppar, men att de nu lägger sina ägg i dyar och gräs. min farmor som har hela livet bott i Finland säger själv att det inte alls var så här förr utan att det bara blivit så här på de senaste tjugo åren. Visst så fanns det mygg på den tiden, men inte i den omfattning som det gör idag. Hur som helst så finns det mycket som arbetar emot det. Man har till exempel tillverkat en app för Ipods som skrämer bort dem med ett ljust ljud.